Grup d’investigació de xarxes socials: projecte centrat en l’estudi de l’ús de xarxes socials per a l’educació superior. Aquest estudi gira entorn de dos objectius: identificar, estudiar i conèixer l’aplicació de les xarxes socials més adients per a la comunicació entre professors i alumnes dins la seva dinàmica de classe; i l’estudi, la identificació i l’aplicació de xarxes socials que ajudin els docents dins la seva pràctica d’investigació.
7 de febrer de 2012

Infografia: pros i els contres de les xarxes socials l'educació superior

Les organitzacions educatives han estat notòriament endarrerides a l’hora d’adoptar les  tecnologies emergents que van sorgint en la societat. No obstant això, dins dels darreres anys, el fet que els mitjans socials de comunicació estan més integrats dins el dia a dia dels estudiants, fa que les institucions educatives finalment  també els estant integrant i s'estan posant al dia.
Però les institucions educatives han de fer un esforç per entendre aquest mitjans, perquè mitjançant aquest coneixement, les seves accions, a l’hora de prendre decisions sobre com fer us dels mitjan de comunicació social , seran mes encertades.

A continucació un monstran una infografia publicada per  Online Universities
La primera part del gràfic. ens mostra els diferents usos dels mitjans de comunicació socials a les universitats. El darrer estudi sobre la integració dels mitjan de comunicació social a les universitats, portat a terme per la Universitat de Dartmouth, Massachusetts, diu que el 100% de les universitats estudiades fan servir qualque tipus de mitjan de comunicació social. Podem veure al gràfic com Facebook es la eina més popular, seguida de Twiiter com a eina de microblogging que permet a les institucions informar als estudiants de dates o informacions rellevants. Linkedln, està plenament assentada com a la xarxa de les relacions profesionals.  Els blocs i els taulers d’anuncis digitals, es mantenen entre la població universitària sense grans canvis respecte al seu us al llarg dels anys que compren  l’estudi.
La segona part del gràfic es centra en com les universitats fan us del mitjans de comunicació social: a l’aula, difusió d’esdeveniments  i debats compartits a llocs como twitter, distrubució de continguts d’aprenentatge a llocs web i blocs; imatge corporativa, pagines de facebook i cursos gratuïts en linea; pels possibles futurs estudiants, vídeos, fotos, 360ª tours i mencions a les xarxes socials o blocs; pel desenvolupament professional , els professors es formen en les xarxes socials i poden interactuar amb altres col·legues.. . El punt 3, veiem com algunes institucions fan un us excel·lent dels mitjans socials de comunicació en tant altres encara estan aprenent i acceptant-les, podem parlar d’èxit en alguns  aspectes però encara hi ha desafiaments per davant.
El gràfic acaba amb una classificació  per universitats, estadístiques actualitzades a data 02/02/2012

Surviving the College Dining Hall
Hola! Subscriviu-vos al nostre feed RSS feed i rebeu les nostres actualitzacions per email, o seguiu-nos a Twitter.
Nom: Email:

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada